xGFKK doradcą Węglokoksu

GFKK doradzała Węglokoks Kraj sp. z o.o. przy transakcji nabycia od Kompanii Węglowej oddziałów Kopalnia Węgla Kamiennego "Piekary" w Piekarach Śląskich oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek" w Bytomiu.
Transakcja została zrealizowana w formie zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
W skład zespołu doradczego wchodzili Michał Grzybczyk, Anna Dyląg i Beata Kozak-Matusiak.