xSeminarium: Inwestycje w energetyce-praktyczne aspekty realizacji inwestycji

14 marca 2013 w Warszawie GFKK we współpracy z  ENERGOPROJEKT - KATOWICE S.A. i BUDIMEX S.A. przeprowadzi seminarium "Inwestycje w energetyce - praktyczne aspekty realizacji inwestycji".


Seminarium zostanie poświęcone kluczowym zagadnieniom związanym z realizacją projektów inwestycyjnych w energetyce, szczególnie w obszarze zamówień publicznych oraz kontraktów realizacyjnych zawieranych pomiędzy inwestorami a wykonawcami.

Podczas seminarium zostaną przedstawione sugerowane możliwości i rozwiązania w zakresie wyboru optymalnych wzorów kontraktu, opartych w głównej mierze o modelowe rozwiązania FIDIC. zostaną także zaprezentowane najważniejsze kwestie związane z problematyką implementowania standardów FIDIC na grunt polski, w szczególności z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych.
Zdecydowana większość inwestycji podlega obowiązkom wynikającym z prawa zamówień publicznych (tzw. zamówienia sektorowe). Jednocześnie ze względu na specyfikę tych przedsięwzięć bardzo istotną rolę pełni wybór odpowiedniej formy postępowania przetargowego oraz jego sprawne i skuteczne przeprowadzenie. Podczas prezentacji w ramach seminarium zostaną przedstawione kluczowe problemy, które najczęściej pojawiają się przy okazji prowadzenia tych procedur wraz ze wskazaniem sposobów na ograniczenie lub eliminowanie ryzyk, zarówno po stornie inwestora, jako zamawiającego, jak i wykonawców.

Szczegółowy harmonogram seminarium oraz kartę zgłoszenia znajdą Państwo tutaj.