xSzkolenie:"Zasady wynagradzania i zatrudniania w ochronie zdrowia po zmianach 2018r."

W dniach 6  października w Warszawie i 18 października w Katowicach r. pr. dr Anna Dyląg poprowadzi szkolenie: "Zasady wynagradzania i zatrudniania w ochronie zdrowia po zmianach 2018r."
Podczas spotkania zostaną omówione i na zaprezentowane przykłady w jaki sposób wdrożyć zmiany zatrudniania i wynagradzania pracowników wykonujących zawody medyczne w tym m.in.  
  • zmiana wynagrodzeń pielęgniarek wynikająca z rozporządzeń Ministra Zdrowia (tzw. wypłata 4 x 400)
  • porozumienie pielęgniarek, MZ i NFZ z lipca 2018 r. a praktyka wykonania
  • zobowiązanie lekarzy rezydentów oraz specjalistów do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy
  • zwiększenie wynagrodzeń dla lekarzy składających tzw. Lojalki
  • zmiana ustawy o najniższym wynagrodzeniu pracowników w podmiotach leczniczych
  • obowiązki sprawozdawcze świadczeniodawców w związku z zatrudnieniem i zwiększonymi wynagrodzeniami - jak to rozliczać z NFZ?

Szkolenie obędzie składało się z części wykładowej i dyskusyjnej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie organizatora Hallmark Events.