xDoradzamy przy największej inwestycji Grupy Tauron

Kancelaria GFKK podpisała umowę z Tauron Wytwarzanie S.A. na doradztwo w zakresie postępowania  przetargowego na zaprojektowanie, kompleksowe wykonanie oraz uruchomienie estakad rurociągów, sieci cieplnej i parowej, sieci kablowej oraz magazynu wodoru w ramach projektu budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w TW S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.

W zakresie działania kancelarii będzie wsparcie Tauron Wytwarzanie S.A. jako zamawiającego przy przeprowadzeniu przetargu tj. badaniu wniosków o dopuszczenie, przygotowanie SIWZ oraz przeprowadzenie negocjacji i udzielenie wsparcia zamawiającemu przy innych czynnościach dotyczących wyboru wykonawcy realizującego tę inwestycję.