xOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO.

W dniu 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Wprowadzone przepisy znajdują bezpośrednie zastosowanie do polskiego systemu prawnego i istotnie zmienią dotychczasowy system ochrony danych osobowych w Polsce.

W szczególności nowe regulacje kładą większy nacisk na rzeczywistą ochronę danych osobowych, wprowadzając jednocześnie dotkliwe sankcje za nieprawidłowe działania podmiotów w tym obszarze. 

Wychodząc naprzeciw pytaniom naszych Klientów GFKK powołała zespół ds. ochrony danych osobowych w skład którego wchodzą r.pr. dr Anna Dyląg oraz
r.pr. Jakub Winiecki.  Zespół zajmuje się monitorowaniem prac grup roboczych powołanych w celu wdrożenia omawianych przepisów do polskiego porządku prawnego, wsparcia w zakresie weryfikacji obecnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w prowadzonych przez Państwa przedsiębiorstwach oraz w zapewnieniu jego zgodności z nowymi wymaganiami.  Oferowany zakres usług w powyższym zakresie obejmuje w szczególności sporządzenie audytu prawnego wraz z opracowaniem raportu przedstawiającego czynności, które należy podjąć celem dostosowania przedsiębiorstwa Klienta do wymogów RODO. Następstwem sporządzonego raportu jest wdrożenie niezbędnych procedur, dokumentacji wewnętrznej oraz rozwiązań IT, jak również szkolenie personelu Klienta.

Nasi eksperci prowadzą spotkania i szkolenia, podczas których przedstawiają założenia nowych wymogów w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz proponowane formy wsparcia w ich implementacji.
Aktualnie prowadzimy szereg audytów i wdrożeń w spółkach zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani współpracą w tym zakresie prosimy o kontakt.