xRozwój i finansowanie infrastruktury

W ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi doradztwa prawnego związanego z rozwojem
lub modernizacją infrastruktury.

Dotyczy to w szczególności sektora transportowego, energetycznego oraz ochrony środowiska. Pomoc prawna w tym obszarze
stała się jedną z wiodących specjalizacji GFKK. Oferujemy swoim klientom usługi obejmujące w szczególności:

  • przygotowanie i negocjowanie niezbędnych umów oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektów;
  • pomoc i doradztwo w zakresie uzyskania zgód, pozwoleń oraz innych aktów i decyzji niezbędnych do realizacji projektu;
  • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur przetargowych, w tym według procedur stosowanych przez międzynarodowe instytucje finansujące;
  • finansowanie projektów, w tym przygotowanie pakietów zabezpieczeń związanych z udzieleniem finansowania;
  • rozwiązywanie sporów związanych z realizacją projektów, w tym w ramach postępowań przed komisjami rozjemczymi i sądami arbitrażowymi.

REPREZENTATYWNE PROJEKTY

  • doradztwo prawne w zakresie budowy, eksploatacji oraz finansowania długoterminowego przez konsorcjum banków międzynarodowych dla autostrady płatnej A4 Katowice-Kraków;
  • pomoc w przygotowaniu studium wykonalności dla rozbudowy terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu poprzez budowę trzeciego zbiornika wraz z instalacjami towarzyszącymi;
  • doradztwo prawne na rzecz czołowej polskiej firmy wydobywczej w związku z planami realizacji budowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz przesiedleniami ludności z obszaru inwestycji;
  • kompleksowe doradztwo prawne związane z budową zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze, w tym: pozyskiwanie nieruchomości, realizacja przesiedleń oraz negocjowanie pakietów kompensacyjnych
  • doradztwo prawne związane z realizacją projektów modernizacji i rozbudowy miejskich sieci wodno-kanalizacyjnych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;


Usługi i specjalizacja

Ładowanie ...

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Rozwój i finansowanie infrastruktury

Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Zapraszamy do newslettera

Zapraszamy do newslettera