xGFKK doradzi przy studium wykonalności rozbudowy gazoportu w Świnoujściu

Kancelaria GFKK będzie wspierać Tractebel Engineering S.A. działającego na zlecenie spółki Polskie LNG S.A. w przygotowaniu studium wykonalności dla rozbudowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 

Rozbudowa terminalu  będzie obejmować budowę trzeciego zbiornika wraz z instalacjami towarzyszącymi.
Kancelaria będzie odpowiedzialna za opracowanie części formalno-prawnej studium, w szczególności kwestii regulacyjnych.

Pracami zespołu GFKK będzie kierowała mec. Małgorzata Gawlik.