xCertyfikat jakości usług GFKK

GFKK uzyskała certyfikat jakości usług doradczych i szkoleniowych SUS 2.0.

Certyfikat potwierdza spełnienie przez GFKK Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych, który jest standardem zarządzania i świadczenia usług doradczych obejmującym wytyczne Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) w zakresie standardów  zarządzania, sposobu świadczenia usług, kompetencji kadr, organizacji i logistyki usług.