xDoradzamy TAMEH Polska sp. z o.o przy projekcie budowy nowej turbiny

Prawnicy z grupy energetycznej GFKK we współpracy z Tractebel Engineering S.A. doradzają TAMEH Polska Sp. z o. o. przy projekcie budowy Turbiny Rozprężnej TRT na terenie Zakładu Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej.
TAMEH Polska jest częścią TAMEH Holding, joint venture Grupy ArcelorMittal i Grupy TAURON.
 
Nowa turbina będzie służyć do wytwarzania energii elektrycznej na bazie  gazu wielkopiecowego. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce.