xDoradztwo na rzecz uczestnika postępowania przetargowego na Integratora CPK.

Nasz klient, którym jest firma doradztwa inżynieryjnego o zasięgu globalnym znalazł się na tzw. krótkiej liście podmiotów z którymi Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. przeprowadzi drugi etap postępowania przetargowego w formie dialogu konkurencyjnego na wybór podmiotu świadczącego usługi biznesowo-techniczne ds. zintegrowania zarządzania programem dla Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. 

GFKK wspiera naszego klienta w tym procesie. W skład zespołu zaangażowanego w to zadanie wchodzą Marek Widera, Agata Piotrowska – Piątek oraz Michał Grzybczyk.