xGFKK doradcą prawnym przy realizacji inwestycji przeciwpowodziowej „Przebudowa Polderu Żelazna”.

Kancelaria GFKK została wybrana do pełnienia roli doradcy prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w projekcie inwestycyjnym „Przebudowa Polderu Żelazna” w Opolu.
Projekt polega na przebudowie  przedwojennego polderu „Żelazna”, w tym na przebudowie urządzeń wodnych oraz budowie nowych obiektów w celu zwiększenia pojemności polderu oraz ochrony przed wodami powodziowymi rzeki Odry terenów położonych w mieście Opolu i w gminie Dąbrowa. Inwestycja jest finansowana ze źródeł budżetu państwa, wkładu miasta Opole oraz funduszy UE.
Wartość inwestycji opiewa na kwotę 158 mln zł. Koordynatorem obsługi prawnej po stronie GFKK jest partner kancelarii Paweł Kamiński.