xGFKK doradzała przy wyborze generalnego wykonawcy szybu „Grzegorz” dla Tauron Wydobycie S.A.

Szyb Grzegorz o średnicy 7,5m i głębokości 870m, mający początkowo pełnić funkcję szybu wentylacyjno – wdechowego, w dalszej perspektywie będzie pełnił funkcję materiałowo-zjazdową. pozwoli uprościć procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót. 

GFKK jako członek konsorcjum wraz z Energoprojekt-Katowice S.A. doradzała na rzecz TAURON Wydobycie S.A. przy wyborze generalnego wykonawcy robót budowlanych Etapu I budowy Szybu „GRZEGORZ” wraz z budową infrastruktury powierzchniowej. Wartość transakcji wyniosła ponad 280 mln zł.
Kancelaria wspierała TAURON Wydobycie S.A. w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, tj. konsorcjum KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. oraz Famur Pemug sp. z o.o.

Konsorcjum GFKK i EPK doradzało również na wcześniejszym etapie realizacji ww. inwestycji, a mianowicie w toku wyboru wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej i technicznej dla budowy Szybu „Grzegorz”. Także i w tym zakresie GFKK uczestniczyło jako doradca w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Prawnikami zaangażowanymi w to przedsięwzięcie ze strony GFKK byli dr Michał Grzybczyk jako koordynator zespołu oraz Hanna Chmielniak, Beata Kozak – Matusiak, Agata Piotrowska-Piątek i Michał de Abgaro Zachariasiewicz.