xGFKK na VII Konferencji Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja Sieci Wod-Kan

GFKK wzięła udział w organizowanej w Szczyrku VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacje Sieci WOD-KAN”. Konferencja odbyła się w dniach 5-6 kwietnia w Hotelu META Resort Wine&SPA. Celem spotkania była prezentacja nowoczesnych technologii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska w wod-kan.

R.pr. dr. Michał Grzybczyk, partner GFKK oraz r. pr. Hanna Chmielniak byli moderatorami debaty obejmującej problematykę uzyskiwania praw do terenu na potrzeby budowy i modernizacji sieci. W ramach debaty poruszone zostały w szczególności zagadnienia dotyczące uzyskiwania zgody właściciela terenu na posadowienie sieci, umownego i sądowego ustanawiania służebności przesyłu oraz uzyskiwania zezwolenia w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Relację z Konferencji znajdą Państwo tutaj.