xGFKK przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

Począwszy od listopada ub.r. partner GFKK, Paweł Kamiński został powołany na stanowisko kluczowego eksperta do spraw prawnych w ramach międzynarodowego konsorcjum realizującego zadanie związane z projektowaniem i budową suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.
Projekt, którego wartość opiewa na kilkaset milionów złotych będzie finansowany ze źródeł budżetu państwa, funduszy UE oraz pożyczek Banku Światowego. Projekt, będący częścią rządowego programu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza dolnej Odry będzie realizowany przez okres 72 miesięcy. W ramach inwestycji, która obejmuje obszar ok. 2600 ha. przewidziane jest m.in. pozyskanie ok. 4700 działek gruntu oraz częściowe odtworzenie w innym miejscu jednej z wsi, na której obszarze zbiornik będzie zlokalizowany.