xII edycja szkolenia: Jak wdrażać zmiany w NZOZ? Ustawa o działalności leczniczej - jak w praktyce prawidłowo zastosować nowe przepisy i wymogi?

23 lutego 2012 w Warszawie odbyła się druga edycja cyklu seminariów dotyczących  wdrażania zmian w NZOZ określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz innych ustawach z zakresu ochrony zdrowia.
Seminarium poprowadziła pani Anna Dyląg.  

Podczas seminariów omówiono następujące kwestie:

1)  Aspekty prawne ustawy o działalności leczniczej w podmiotach będących przedsiębiorcą.
2) Dostosowanie jednostek do nowych przepisów.
3) Zarządzanie podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą.