xKonferencja: Kontrowersyjne inwestycje na terenie gminy

8-10 czerwca 2011r.w Sosnowcu pod hasłem „Mieszkaniec - Media - Inwestor w relacjach z samorządem" odbyła się  VIII konferencja Jednostek Samorządu Terytorialnego „PR w samorządzie".
Ogólnopolskie wydarzenie przez siedem edycji organizowane było dotąd w Kraśniku.

Prelegentami podczas kongresu  byli również partnerzy kancelarii GFKK r.pr. Paweł Kamiński oraz r. pr. dr Michał Grzybczyk. Poruszyli w swoim wystąpieniu tematykę i zagadnienia dotyczące  kontrowersyjnych inwestycji przemysłowych na terenie gminy.  
Omówione zostały sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy inwestorem a mieszkańcami oraz  rola prawników w rozwiązywaniu tychże konfliktów.