xOpinia GFKK dla MAP projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw w ramach konsultacji społecznych.

W dniu 5 sierpnia br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw.
 
W związku z powyższym rozpoczęły się konsultacje publiczne wyżej wymienionych projektów ustaw.
 
Ministerstwo Aktywów Państwowych, Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego zwróciło się do GFKK z prośbą o wyrażenie swojej opinii oraz o przedstawienie uwag do przedstawionego projektu.
 
Nasze stanowisko znajdą Państwo tutaj.