xPublikacja:„ Bankructwo a zamówienia”

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł autorstwa Agaty Piotrowskiej-Piątek i Beaty Kozak-Matusiak „ Bankructwo a zamówienia”.

„W obecnej sytuacji rynkowej, kiedy trudności finansowe dopadają nie tylko wykonawców, ale i zamawiających, a informacje o możliwości postawienia w stan upadłości tych ostatnich coraz częściej pojawiają się w mediach, wykonawcy zastanawiają się, co będzie, gdy upadłość ich kontrahenta – zamawiającego – stanie się faktem.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) (dalej jako „pzp”) nie zawiera w tej materii żadnych szczególnych uregulowań, dlatego też odpowiedzi na pojawiające się pytania należy szukać przede wszystkim w przepisach Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (t. jedn. Dz. U. z 2012, poz. 1112 z późn. zm.) (dalej jako: „Prupn”) oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

Spróbujmy więc odpowiedzieć na pytania o prawne konsekwencje ogłoszenia upadłości zamawiającego, o to, jakie skutki prawne i finansowe będzie miało ogłoszenie upadłości zamawiającego w stosunku do umów w sprawie zamówień publicznych zawartych z wykonawcami – przede wszystkim – czy umowy w sprawie zamówień publicznych są w jakikolwiek sposób uprzywilejowane w stosunku do innych rodzajów umów w przypadku ogłoszenia upadłości zamawiającego oraz, czy po ogłoszeniu upadłości zamawiającego wykonawca jest zobowiązany do realizacji umów w sprawie zamówień publicznych zawartych z zamawiającym, w stosunku do którego ogłoszono upadłość. Warto zastanowić się również nad konsekwencjami zbycia przez zamawiającego zorganizowanej części przedsiębiorstwa…’

Całość artykułu znajdą Państwo w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.

Autor: Agata Piotrowska-Piątek, Beata Kozak-Matusiak
Źródło: Rzeczpospolita
Wydanie nr 186, 12 sierpnia 2014