xPublikacja z cyklu: Wybór właściwej formy umowy dla inwestycji w sektorze energetycznym

Na stronach CKL Industry ukazał się cykl publikacji prezentujących wybrane aspekty formalne i prawne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w energetyce.
Pierwsza część została poświęcona tematyce wyboru właściwej formy umowy.
W kolejnych nastąpiło rozwinięcie tego tematu oraz omówione zostały kluczowe kwestie związane ze specyfiką stosowania zamówień publicznych.  Analizie poddana została charakterystyka poszczególnych modeli umów oraz ich zastosowania w polskich warunkach, w szczególności z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych. Autorami publikacji byli partner GFKK, r.pr. dr Michał Grzybczyk, r.pr. Hanna Gawińska i prawnik Michał de Abgaro Zachariasiewicz.