xSeminarium: Inwestycje w energetyce- problematyka przetargów, zawierania umów oraz zarządzania projektami

07 września 2012r.w Katowicach GFKK we współpracy z Tractebel Engineering S.A przeprowadziła seminarium "Inwestycje w energetyce- problematyka przetargów, zawierania umów oraz zarządzania projektami".
Seminarium miało na celu przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów inwestycyjnych w energetyce, szczególnie w obszarze zamówień publicznych oraz kontraktów realizacyjnych zawieranych pomiędzy inwestorami a wykonawcami.

Zdecydowana większość inwestycji podlega obowiązkom wynikającym z prawa zamówień publicznych (tzw. zamówienia sektorowe). Jednocześnie ze względu na specyfikę tych przedsięwzięć bardzo istotną rolę pełni wybór odpowiedniej formy postępowania przetargowego oraz jego sprawne i skuteczne przeprowadzenie. Podczas prezentacji w ramach seminarium przedstawione zostały kluczowe problemy, które najczęściej pojawiają się przy okazji prowadzenia tych procedur wraz ze wskazaniem sposobów na ograniczenie lub eliminowanie ryzyk, zarówno po stronie inwestora, jako zamawiającego, jak i wykonawców.  

Podczas seminarium przedstawione zostały sugerowane możliwości i rozwiązania w zakresie wyboru optymalnych wzorów kontraktu, opartych w głównej  mierze o modelowe rozwiązania FIDIC. Zaprezentowano najważniejsze kwestie związane z problematyką implementowania standardów FIDIC na grunt polski, w szczególności z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych.  

Prelegentami seminarium byli partner GFKK r.pr. dr Michał Grzybczyk, r.pr. GFKK Hanna Gawińska oraz prawnik GFKK Michał de Abgaro Zachariasiewicz.