xSpotkanie biznesowe współorganizowane przez GFKK dotyczące problematyki RODO

We współpracy z Domem Inwestycyjnym Xelion, GFKK zorganizowała spotkanie biznesowe, którego tematem przewodnim były praktyczne aspekty wdrożenia RODO.

Przepisy nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zaczną obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r. i obejmą wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe. Nowe regulacje kładą nacisk na rzeczywistą ochronę danych osobowych i wprowadzają dotkliwe sankcje za ich nieprzestrzeganie.
W momencie wejścia w życie RODO w istotny sposób zmieni się dotychczasowy system ochrony danych osobowych w Polsce.

Ze strony GFKK prezentację poprowadzili członkowie zespołu do ochrony danych osobowych - r.pr. dr Anna Dyląg r.pr Jakub Winiecki, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami na temat praktycznych aspektów wdrażania RODO, z uwzględnieniem zagadnień prawa pracy oraz IT.
Podczas spotkania przedstawiciel DI Xelion przedstawił propozycję rozwiązań inwestycyjnych dla Klientów Instytucjonalnych.

Spotkanie odbyło się 28 marca 2018 r. w salach Filharmonii Śląskiej w Katowicach.