xSzkolenie „ Kontrole NFZ według nowych zasad - aspekty prawne i finansowe”

W dniu 28 maja  2019r. w Warszawie r.pr. dr Anna Dyląg będzie prelegentem części prawnej szkolenia „ Kontrole NFZ według nowych zasad - aspekty prawne i finansowe”.
Przedmiotem spotkania będzie omówienie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej istotne zmiany w całym systemie kontroli świadczeniodawców prowadzonych przez NFZ.
 
Podczas spotkania zostaną omówione i na zaprezentowane przykłady zmian, które wprowadza nowa ustawa, w tym:
 
  • ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – konsekwencje dla podmiotów leczniczych
  • korpus kontrolerski
  • algorytmy sprawdzające prawdopodobieństwo nieprawidłowości
  • uprawnienia kontrolujących a ochrona informacji
  • przebieg kontroli
  • prawa podmiotu kontrolowanego
  • kontrola NFZ od strony Przedsiębiorcy i Płatnika w praktyce
  • jakie skutki dla podmiotów leczniczych mogą wywołać nowe przepisy?
Szkolenie obędzie składało się z części wykładowej i dyskusyjnej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Hallmark Events.