x„Z prawnikiem przy kawie”- Regulacje prawne oraz praktyka funkcjonowania prokury w spółkach handlowych”

12 maja 2015r. GFKK poprowadziła kolejne spotkanie z przedsiębiorcami Loży Katowickiej BCC w ramach z cyklu „ z prawnikiem przy kawie”.
Tym razem tematem omówione zostały: Regulacje prawne oraz praktyka funkcjonowania prokury w spółkach handlowych” z uwzględnieniem orzeczenia składu 7 sędziów SN zapadłego 30 stycznia 2015r. w sprawie III CZP 34/14, którego tezą jest, iż „Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.”

Spotkanie poprowadził partner GFKK, radca prawny Paweł Kamiński.