xZMIANA PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE PRZERWANIA I ZAWIESZENIA BIEGU TERMINU PRZEDAWNIENIA.

Dotychczas do przerwania biegu terminu przedawnienia dochodzi m.in. na skutek złożenia pierwszego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (jako czynności podjętej przed sądem bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia). Wszczęcie pierwszej mediacji pozasądowej odnosi ten sam skutek.
W praktyce wierzyciele często przedłużali w ten sposób czas na dochodzenie roszczeń. Mając to na uwadze Ustawodawca zdecydował się ograniczyć ten proceder.

Nowe zasady oznaczają, że zamiast przerywania biegu przedawnienia (tj. powodującego konieczność liczenia tego terminu od początku) będzie dochodziło do jego zawieszenia (tj. będzie on biegł dalej od chwili, w której ustało zawieszenie). Dla mediacji zawieszenie będzie trwało przez czas mediacji, a dla zawezwania do próby ugodowej – zawieszenie odniesie skutek przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Oznacza to de facto, że termin przedawnienia ulega wyłącznie przedłużeniu o czas trwania przeszkody w dochodzeniu roszczenia.
Zmiany wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w przypadku wszelkich pytań związanych z tym tematem.