xAgata Piotrowska Prawnik

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych przy SO w Katowicach.

Ukończyła studia podyplomowe na Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii (LL.M.) z zakresu prawa spółek oraz strategii zarządzania spółkami. Odbyła praktyki w kancelarii prawnej w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie spółek.

Posiada doświadczenie w doradztwie związanym z realizacją projektów inwestycyjnych w dziedzinie infrastruktury drogowej, wodociągowej, energetyce i hutnictwie. Wielokrotnie reprezentowała zarówno wykonawców, jak i zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jako jeden z ekspertów prawnych doradzała przy realizacji projektu „Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz”, m.in.  w zakresie przeprowadzania postępowań przetargowych, w tym w oparciu o procedury Banku Światowego. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. 


administracja

Hanna Gregorska-Możdżeń

Hanna Gregorska-Możdżeń

Justyna Berlik

Justyna Berlik