xDawid Jałowy Radca prawny

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach od 2013 r. Ukończył studia prawnicze oraz podyplomowe studia z zakresu prawa handlowego i gospodarczego na  Uniwersytecie Śląskim. 

Dawid specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz compliance. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów na każdym ich etapie (przedsądowym jak i sądowym). Uczestniczył w obsłudze podmiotów z branży medycznej i farmaceutycznej. Pełnił funkcje w organach zarządzających spółek sektora prywatnego.


administracja

Hanna Gregorska-Możdżeń

Hanna Gregorska-Możdżeń

Justyna Berlik

Justyna Berlik