x



Jakub Winiecki Radca prawny

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, cywilnego oraz prawa ochrony danych osobowych. Audytor Wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/EIC 27001.
 
Brał udział w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych takich jak budowa gazociągu relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn, projektów prowadzonych w ramach formuły partnerstwa publiczno – prywatnego oraz wdrożeń z branży IT. Uczestniczył w przeprowadzaniu procesów due diligence dużych podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie nieruchomości oraz spraw korporacyjnych.
Doradza spółkom z branży górnictwa węgla kamiennego.


administracja

Anna Niewiadomska

Anna Niewiadomska

Hanna Gregorska-Możdżeń

Hanna Gregorska-Możdżeń

Agnieszka Musiał

Agnieszka Musiał

Paulina Chudzia

Paulina Chudzia