xJolanta Aleksa-Mróz Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji, w Katowicach.

Świadczyła bieżącą obsługę prawną na rzecz jednoosobowej spółki Skarbu Państwa z sektora górnictwa węgla kamiennego. Była również przewodniczącą rady nadzorczej spółki z sektora energetycznego.

Świadczyła pomoc prawną przy negocjowaniu i zawieraniu międzynarodowych kontraktów handlowych.
Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym i zamówień publicznych.administracja

Hanna Gregorska-Możdżeń

Hanna Gregorska-Możdżeń

Justyna Berlik

Justyna Berlik