xKarolina Dydak Aplikant

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie handlowym, zobowiązań i rzeczowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i regulacji deweloperskich.administracja

Hanna Gregorska-Możdżeń

Hanna Gregorska-Możdżeń