xMaciej Giermak Radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu od 2012 r. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności w zakresie rozstrzygania sporów. Reprezentował Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak również w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Równolegle zajmuje się działalnością naukową, koncentrującą się na ochronie dóbr niematerialnych, autor publikacji naukowych z prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie i marketing w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Biegle posługuje się językiem angielskim, w tym słownictwem prawniczym (CAE, C1).administracja

Hanna Gregorska-Możdżeń

Hanna Gregorska-Możdżeń

Justyna Berlik

Justyna Berlik