xMałgorzata Gawlik Partner, Radca prawny

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie handlowym, prawie cywilnym, prawie prasowym, w sprawach inwestycyjnych, sporach sądowych i administracyjnych.

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, głównie z branży przemysłowej (energetyka, przemysł hutniczy i metalurgiczny, gazownictwo) oraz infrastruktury w dziedzinie ochrony środowiska, transportu i energetyki.

Doradza przy analizowaniu dokumentów przetargowych oraz przy składaniu ofert, tworzeniu spółek specjalnego przeznaczenia lub zakładaniu oddziałów firm zagranicznych w Polsce dla celów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć w ramach zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem i reprezentowaniem klientów w postępowaniach odwoławczych, w tym także przed Urzędem Zamówień Publicznych i właściwymi sądami.


administracja

Hanna Gregorska-Możdżeń

Hanna Gregorska-Możdżeń

Justyna Berlik

Justyna Berlik