xMarta Smolorz

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w specjalności International Business. Stypendystka programu Socrates – Erasmus w paryskiej wyższej szkole Institut Supérieur du Commerce.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i międzynarodowym prawie handlowym. Zajmuje się sprawami związanymi z prawem kontraktowym, prawem spółek oraz prawem podatkowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, w doradztwie w zakresie prawa bankowego oraz międzynarodowego finansowania handlu.


administracja

Anna Niewiadomska

Anna Niewiadomska

Hanna Gregorska-Możdżeń

Hanna Gregorska-Możdżeń

Agnieszka Musiał

Agnieszka Musiał

Paulina Chudzia

Paulina Chudzia