xMichał de Abgaro Zachariasiewicz Radca prawny

Radca prawny. Posiada praktyki w zespołach arbitrażowych wiodących kancelarii w Londynie (Wilmerhale LLP) i Buenos Aires (Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) Abogados). Specjalizuje się w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego. Jest autorem publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

Doradzał przy dużych projektach infrastrukturalnych w dziedzinie budownictwa cywilnego, drogownictwa, autostrad płatnych, energetyki oraz sektora gazowego, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji umów o roboty budowlane oraz umów o budowę kompletnych obiektów przemysłowych, a także w zakresie rozstrzygania sporów w oparciu o mechanizmy ADR i sądownictwa polubownego. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji kontraktów opartych o modele FIDIC. Doradzał spółkom z branży energetycznej na etapie przygotowania do realizacji kompletnych inwestycji obejmujących budowy lub modernizacje bloków energetycznych.


administracja

Hanna Gregorska-Możdżeń

Hanna Gregorska-Możdżeń

Justyna Berlik

Justyna Berlik