xPaweł Kamiński Partner, Radca prawny

Paweł Kamiński specjalizuje się w prawie handlowym, prawie nieruchomości oraz zagadnieniach związanych z finansowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych.
Był zaangażowany w liczne projekty i transakcje związane z obrotem nieruchomościami, doradzał wielu polskim i zagranicznym deweloperom przy projektach budowy obiektów biurowych oraz handlowych, centrów logistycznych, parków przemysłowych, a także obiektów mieszkalnych.

Od roku 2009 pełnił rolę kluczowego eksperta do spraw prawnych, a obecnie koordynatora obsługi prawnej projektu budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.

Doradzał także przy szeregu transakcjach fuzji i przejęć, jak również nabywania zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz istotnych aktywów  podmiotów polskich i zagranicznych.

Piastował funkcje członków zarządów i rad nadzorczych spółek, w tym spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.


administracja

Hanna Gregorska-Możdżeń

Hanna Gregorska-Możdżeń

Justyna Berlik

Justyna Berlik