xRadosław Będkowski Aplikant

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i podatkowym. Doradzał podmiotom gospodarczym w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).administracja

Anna Niewiadomska

Anna Niewiadomska

Hanna Gregorska-Możdżeń

Hanna Gregorska-Możdżeń

Agnieszka Musiał

Agnieszka Musiał