xGFKK doradzała akcjonariuszom mniejszościowym oraz zarządom spółki 3S S.A. i spółek wchodzących w skład grupy 3S jako doradca prawny w procesie sprzedaży akcji na rzecz spółki P4, operatora sieci telefonii komórkowej Play.

Stronami sprzedającymi były Ambrosia CEE Holding S.à r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) i trzech założycieli (akcjonariusze mniejszościowi).

Łączna wartość przedsiębiorstwa 3S i jego spółek zależnych wynosi 96 mln EUR (410 mln PLN).

Osobą bezpośrednio zaangażowaną w tę transakcję ze strony GFKK był partner Michał Grzybczyk