xDOROCZNA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA LIBRALEX W BERLINIE

W dniach 6-8 czerwca w Berlinie odbyła się doroczna konferencja stowarzyszenia LIBRALEX, którego członkiem jest GFKK. Gospodarzem wydarzenia była kancelaria BMT Büsing Müffelmann & Theye, która gościła nas w swoim berlińskim biurze.

W spotkaniu uczestniczyło ok 50 delegatów, z 23 krajów z Europy, obu Ameryk i Azji. Był to czas intensywnych spotkań, obrad i dyskusji kuluarowych w gronie naszych koleżanek i kolegów. W ramach konferencji wygłoszono kilka ciekawych wykładów dotyczących m.in. digitalizacji, ochrony i transferów danych, sztucznej inteligencji i kontraktów międzynarodowych.

GFKK reprezentował partner Michał Grzybczyk, który 7 czerwca wygłosił wykład na temat prawnych aspektów zjawiska „Greenwashing” czyli posługiwania się przez przedsiębiorców fałszywymi informacjami na temat troski o ochronę środowiska naturalnego. Michał zaprezentował uregulowania w tym zakresie, które już obecnie obowiązują oraz są planowane do wprowadzenia w ramach Unii Europejskiej.  

Kolejne spotkanie LIBRALEX odbędzie się jesienią w Budapeszcie.