xGFKK W PROCESIE WYBORU INTEGRATORA DLA CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO.

Klient GFKK – jedna z wiodących światowych firm inżynieryjnych - wygrał, również dzięki zaangażowaniu zespołu GFKK, postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu przetargowym na „Świadczenie usług biznesowo-technicznych ds. zintegrowanego zarządzania programem (Integrator) dla Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.”, dzięki czemu jego oferta pozostała najkorzystniejszą.

Wyrok wydany przez KIO w dniu 16 czerwca 2021 r. umożliwił CPK zawarcie umowy z naszym Klientem.

Pełnomocnikiem w toku postępowania odwoławczego była Agata Piotrowska-Piątek. W skład zespołu ds. wyboru Integratora dla CPK wchodził również Marek Widera.