xINWESTYCJA W BRANŻY CHEMICZNEJ

Będziemy pomagać naszemu klientowi – międzynarodowej firmie działającej w branży chemikaliów przeznaczonych dla przemysłu - w przygotowaniu inwestycji obejmującej rozbudowę zakładu produkcyjnego w Polsce opartego o wykorzystanie najnowszych technologii. 
Zadaniem GFKK jest opracowanie dokumentacji kontraktowej dla generalnego wykonawcy oraz wsparcie klienta na etapie negocjacji warunków umowy. Inwestycja jest podzielona na dwie części – inżynieryjną i technologiczną, które będą prowadzone etapowo ale są ze sobą ściśle powiązane. Odpowiednia koordynacja wykonania obu części jest kluczowym elementem powodzenia całej inwestycji. 

W roli doradcy technicznego po stronie klienta występuje firma Antea Polska S.A. Osobą odpowiedzialną za ten projekt ze strony GFKK jest partner Michał Grzybczyk.