xNOWA INWESTYCJA W GRUPIE PGE. BUDOWA BLOKÓW GAZOWO-PAROWYCH W ELEKTROWNI DOLNA ODRA.

Nasz zespół wspiera ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. w zakresie doradztwa prawnego związanego z przygotowaniem nowej inwestycji w Grupie PGE.
Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych bloków gazowo – parowych klasy 700 MWe każdy w Elektrowni Dolna Odra. W jej zakres wchodzi również wyprowadzenie mocy do sieci elektroenergetycznej wraz z układem zasilania rezerwowego. Inwestorem w ramach tego projektu jest spółka PGE GiEK S.A.

Wykonawcy inwestycji wybierani są w ramach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zamówienia publicznego. W przetargu na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wybrano konsorcjum firm w składzie spółek z grupy General Electric i spółki Polimex Mostostal S.A.

GFKK jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym całości dokumentacji kontraktowej obejmującej umowy wykonawcze i wieloletnią umowę serwisową oraz świadczenie pomocy prawnej na rzecz inwestora w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Przy tym zadaniu pracują Jolanta Aleksa – Mróz, Agata Piotrowska – Piątek i Michał Zachariasiewicz, a koordynatorem całości prac jest partner Michał Grzybczyk.