xNOWA INWESTYCJA W GRUPIE PGE. BUDOWA BLOKÓW GAZOWO-PAROWYCH W ELEKTROWNI DOLNA ODRA.

Nasz zespół będzie wspierać ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. w zakresie doradztwa prawnego związanego z przygotowaniem nowej inwestycji w Grupie PGE. 4
Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych bloków gazowo – parowych klasy 700 MWe każdy w Elektrowni Dolna Odra. W jej zakres wchodzi również wyprowadzenie mocy do sieci elektroenergetycznej wraz z układem zasilania rezerwowego. Inwestorem w ramach tego projektu jest spółka PGE GiEK S.A. Wykonawcy tej inwestycji zostaną wybrani w ramach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zamówienia publicznego. 
GFKK będzie odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym całości dokumentacji kontraktowej obejmującej umowy wykonawcze i wieloletnią umowę serwisową.
Przy tym zadaniu pracować będą Jolanta Aleksa – Mróz, Agata Piotrowska – Piątek i Michał Zachariasiewicz, a koordynatorem całości prac jest partner Michał Grzybczyk.