xPraca i praktyka w naszej firmie

Kancelaria oferuje studentom, którzy ukończyli IV lub V rok studiów prawniczych, program całorocznych praktyk w tym również praktyk wakacyjnych.

W trakcie praktyk studenci uczą się m.in.: redagowania umów i pism procesowych oraz przygotowywania opinii prawnych.
Ponadto jako obserwatorzy biorą udział w negocjacjach z udziałem strony oraz w czynnościach procesowych.

Naszym praktykantom umożliwiamy zdobycie doświadczeń w zakresie stosowania prawa cywilnego, prawa handlowego, administracyjnego oraz postępowania cywilnego.

Duży nacisk kładziemy na zaangażowanie praktykantów w czynności dokonywane przy udziale lub na rzecz klientów zagranicznych.
Dlatego oczekujemy, że osoby odbywające praktyki władają biegle językiem angielskim.

Praktykanci mają pełny dostęp do infrastruktury, z jakiej korzysta Kancelaria, tj. w szczególności do baz aktów prawnych i zbiorów orzeczeń, indywidualnych kont poczty elektronicznej oraz wzorów umów i pism procesowych.