xPraca i praktyka w naszej firmie

Kancelaria oferuje studentom, którzy ukończyli IV lub V rok studiów prawniczych, program całorocznych praktyk w tym również praktyk wakacyjnych. W trakcie praktyk studenci uczą się m.in.: redagowania umów i pism procesowych oraz przygotowywania opinii prawnych. Naszym praktykantom umożliwiamy zdobycie doświadczeń w zakresie stosowania prawa cywilnego, prawa handlowego, administracyjnego oraz postępowania cywilnego.

Ponadto jako obserwatorzy biorą udział w negocjacjach z udziałem strony oraz w czynnościach procesowych.

Duży nacisk kładziemy na zaangażowanie praktykantów w czynności dokonywane przy udziale lub na rzecz klientów zagranicznych, dlatego oczekujemy, by osoby odbywające praktyki władały biegle językiem angielskim.

Praktykanci mają pełny dostęp do infrastruktury, z jakiej korzysta Kancelaria, tj. w szczególności do baz aktów prawnych i zbiorów orzeczeń, indywidualnych kont poczty elektronicznej oraz wzorów umów i pism procesowych.


zatrudnimy: radcę prawnego/adwokata


zakres obowiązków

•    bieżąca obsługa prawna klientów kancelarii
•    sporządzanie opinii prawnych
•    udział w zespołach obsługujących klientów korporacyjnych,
•    reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
•    udział w negocjacjach, audytach prawnych, w tym procesach due dilligence
•    współpraca z młodszymi prawnikami

oczekiwania

•    biegła znajomość języka angielskiego (w tym terminologii prawniczej i biznesowej)
•    bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i prawa gospodarczego, znajomość prawa podatkowego
•    doświadczenie w kontraktach handlowych, negocjacjach, m&a będzie dodatkowym atutem
•    dobra znajomość pakietu ms office (word, excel, power point)
•    odpowiedzialnie i rzetelne realizowanie powierzonych zadań

umiejętności

•    nastawienie na rozwiązywanie problemów
•    praca w zespole oraz samodzielne prowadzenie projektów
•    zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
•    łatwość nawiązywania kontaktów
•    umiejętność pracy pod presją czasu
•    bardzo dobra organizacja pracy

 oferujemy

•    elastyczne godziny pracy, dostęp do pełnej infrastruktury IT w nowoczesnym biurowcu w centrum Katowic
•    pracę w energicznym i profesjonalnym zespole
•    samodzielność w wykonywaniu zadań oraz wsparcie zespołu w skomplikowanych projektach
•    możliwość ciągłego rozwoju i zdobywania doświadczenia przy obsłudze ciekawych, różnorodnych i prestiżowych transakcjizatrudnimy: doradcę podatkowego
 

  zakres obowiązków
 • bieżąca obsługa klientów kancelarii w zakresie doradztwa podatkowego
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie skutków podatkowych. Analizowanie transakcji pod względem skutków i obowiązków podatkowych
 • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach administracyjnych
 oczekiwania
 • kwalifikacje doradcy podatkowego
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako doradca podatkowy
 • biegła znajomość języka angielskiego (w tym terminologii prawniczej, podatkowej i biznesowej)
 • bardzo dobra znajomość prawa podatkowego
 • dobra znajomość pakietu ms office (word, excel, power point)
 • odpowiedzialnie i rzetelne realizowanie powierzonych zadań
 umiejętności
 • nastawienie na  rozwiązywanie problemów
 • praca w zespole oraz samodzielne prowadzenie projektów
 • zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • bardzo dobra organizacja pracy
Oferujemy
 • Współpraca w ramach kontraktu B2B lub umowy o stałą współpracę
 • elastyczne godziny pracy, dostęp do pełnej infrastruktury IT w nowoczesnym biurowcu w centrum Katowic
 • pracę w energicznym i profesjonalnym zespole
 • samodzielność w wykonywaniu zadań
 • możliwość ciągłego rozwoju i zdobywania doświadczenia przy obsłudze ciekawych, różnorodnych i prestiżowych transakcji
Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań wraz z życiorysem na adres gfkk@gfkk.pl