xPraca i praktyka w naszej firmie

Kancelaria oferuje studentom, którzy ukończyli IV lub V rok studiów prawniczych, program całorocznych praktyk w tym również praktyk wakacyjnych. W trakcie praktyk studenci uczą się m.in.: redagowania umów i pism procesowych oraz przygotowywania opinii prawnych. Naszym praktykantom umożliwiamy zdobycie doświadczeń w zakresie stosowania prawa cywilnego, prawa handlowego, administracyjnego oraz postępowania cywilnego.

Ponadto jako obserwatorzy biorą udział w negocjacjach z udziałem strony oraz w czynnościach procesowych.

Duży nacisk kładziemy na zaangażowanie praktykantów w czynności dokonywane przy udziale lub na rzecz klientów zagranicznych, dlatego oczekujemy, by osoby odbywające praktyki władały biegle językiem angielskim.

Praktykanci mają pełny dostęp do infrastruktury, z jakiej korzysta Kancelaria, tj. w szczególności do baz aktów prawnych i zbiorów orzeczeń, indywidualnych kont poczty elektronicznej oraz wzorów umów i pism procesowych.