xJak zabezpieczyć interesy Wykonawcy- umowy, przetargi na roboty budowlane

Szkolenie było skierowane do wykonawców branży budowlanej, którzy biorą udział w przetargach publicznych.
Miało ono na celu  przedstawienie najczęstszych problemów występujących w trakcie postępowań przetargowych i w toku realizacji umowy, a także udzielenie praktycznych wskazówek jak uchronić się przed wykluczeniem z postępowania, odrzuceniem oferty, zatrzymaniem wadium, jak dochodzić od zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia.

W ramach szkolenia zostały przedstawione nowe regulacje Prawa zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa.  Szkolenie miało charakter wykładu połączonego z częścią warsztatową.

Poleć znajomemu