xPraktyczne wdrożenie RODO w placówkach oświatowych - dotychczasowe doświadczenia

W dniach 27-28 czerwca oraz 3 lipca przeprowadziła szkolenie " Praktyczne wdrożenie RODO w placówkach oświatowcych - dotychczasowe doświadczenia".

Szkolenie zostało skierowane do pracowników placówki oświatowej, którzy w codziennej pracy gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Objęło dodatkowo część dyskusyjną z uczestnikami oraz indywidualnymi konsultacjami.

Tematyka prezentacji obejmowała analizę:

a) podstawowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych
b) obowiązków administratora danych osobowych i procesora
c) odpowiedzialności administratora i procesora oraz pracowników organizacji za zgodne z prawem i procedurami wewnętrznymi przetwarzanie danych
d) case study – praktyczne przykłady rozwiązań, które można wdrożyć w placówkach oświatowych oraz występujące problemy

Cel szkolenia nastawiony był na zrozumienie wymagań i zasad ochrony danych osobowych, w tym w szczególności praktycznych apsektów ich
 

Ramowy program usługi

Szkolenie umożliwiło uczestnikom uzyskanie praktycznej wiedzy oraz zaznajomienie się z procedurami w zakresie RODO, podniesienie  kwalifikacji i zapewnienie bezpieczeństwa powierzanych danych. Posiadanie odpowiedniego przygotowania w tym zakresie może uchronić  organizację przed negatywnymi skutkami kontroli. 
Prelegentami szkolenia byli specjalizujący się w tematyce RODO r.pr. dr Anna Dyląg oraz r.pr. Jakub Winiecki.
 
 
Poleć znajomemu