xszkolenie on-line: Nowe Prawo zamówień publicznych.

W dniu 6 kwietnia 2020r. GFKK przeprowadziła szkolenie on-line: „Nowe Prawo zamówień publicznych”.
Uczestnicy podczas spotkania uzyskali wiedzę z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. („Pzp)”,poznali nowe regulacje ustawy Pzp mające wpływ na przebieg postępowania oraz sposób realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.

Program obejmował w szczególności:

 1. Regulacje specustawy koronawirusowej w zakresie PZP
 2. Daty graniczne obowiązywania nowego Prawa zamówień publicznych.
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowego Prawa zamówień publicznych.
 4. Nowe zasady udzielania zamówień.
 5. Nowe obowiązki i uprawnienia zamawiającego przed wszczęciem postępowania.
 6. Tryb podstawowy jako nowy tryb udzielenia zamówienia i jego warianty.
 7. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – w tym dokumenty podmiotowe, przedmiotowe, zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców.
 8. Nowe regulacje z zakresu umów w sprawie zamówienia publicznego.
 9. Środki ochrony prawnej po nowelizacji.
 10. Pozasądowe rozstrzyganie sporów.
 11. Panel dyskusyjny.

Szkolenie poprowadziła p. Agata Piotrowska-Piątek, prawnik, L.L.M, biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych przy SO w Katowicach, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, posiadający doświadczenie zarówno w pracy z wykonawcami, jak i zamawiającymi. Wielokrotnie reprezentowała zarówno wykonawców, jak i zamawiających na rozprawach przez Krajową Izbą Odwoławczą.

Poleć znajomemu