xszkolenie on-line: Nowe Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy 25 czerwca 2020r. na szkolenie on-line: „Nowe Prawo zamówień publicznych”. Uczestnicy podczas spotkania uzyskają wiedzę z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. („Pzp)”, poznają nowe regulacje ustawy Pzp mające wpływ na przebieg postępowania oraz sposób realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.
Program usługi będzie obejmował w szczególności:

  1. Regulacje specustawy koronawirusowej w zakresie PZP
  2. Daty graniczne obowiązywania nowego Prawa zamówień publicznych.
  3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowego Prawa zamówień publicznych.
  4. Nowe zasady udzielania zamówień.
  5. Nowe obowiązki i uprawnienia zamawiającego przed wszczęciem postępowania.
  6. Tryb podstawowy jako nowy tryb udzielenia zamówienia i jego warianty.
  7. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – w tym dokumenty podmiotowe, przedmiotowe, zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców.
  8. Nowe regulacje z zakresu umów w sprawie zamówienia publicznego.
  9. Środki ochrony prawnej po nowelizacji.
  10. Pozasądowe rozstrzyganie sporów.Panel dyskusyjny.
Szkolenie poprowadzi p. Agata Piotrowska-Piątek, prawnik, L.L.M, biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych przy SO w Katowicach, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, posiadający doświadczenie zarówno w pracy z wykonawcami, jak i zamawiającymi. Wielokrotnie reprezentowała zarówno wykonawców, jak i zamawiających na rozprawach przez Krajową Izbą Odwoławczą.


Poleć znajomemu