xSzkolenie: „Zamówienia publiczne po nowelizacji w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych”

6 kwietnia 2017r. w Warszawie odbyło się szkolenie „Zamówienia publiczne po nowelizacji w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych”. 

Szkolenie poprowadziły r.pr. Hanna Chmielniak oraz prawnik, biegły sądowy z zakresu Prawa Zamówień Publicznych przy SO w Katowicach pani Agata Piotrowska-Piątek.
Celem szkolenia było omówienie na konkretnych przykładach branżowych znowelizowanych przepisów z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, wyjaśnienie orzecznictwa oraz  kwestii budzących wątpliwości.

W szczególności omówione zostaną poniższe zagadnienia:      

  • SIWZ w zamówieniach sektorowych po nowelizacji
  • zamówienia in-house w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym -  klasyczne, odwrócone i horyzontalne
  • zamówienia dotyczące obiektów infrastruktury krytycznej w sektorze wodociągowo - kanalizacyjnym a zamówienia sektorowe
  • łączenie i dzielenie zamówień po nowelizacji  z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych
  • zamówienia mieszane
  • elektronizacja zamówień publicznych – zasady i termin wprowadzenia
  • zmiany w zakresie sposobu liczenia i długości terminów
  • dotychczasowe zamówienia uzupełniające i dodatkowe po nowelizacji
  • wpływ nowelizacji na treść regulaminów udzielania zamówień
  • wybrane orzeczenia KIO i sądów powszechnych po nowelizacji
 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora Hallmark Events.
Poleć znajomemu