xSzkolenie: „Zasady zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia po zmianach ustawą z dnia 8 czerwca 2017r.”

02 sierpnia 2017r. w Warszawie oraz 10 sierpnia 2017r. w Krakowie r. pr. dr Anna Dyląg poprowadziła szkolenia: "Zasady zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia po zmianach ustawą z dnia 8 czerwca 2017r.”.
Szkolenie miało na celu zaprezentowanie i omówienie kluczowych zmian w zasadach zatrudniania i wynagradzania pracowników wykonujących zawody medyczne.
Szczegółowo zostały omówione poniższe kwestie:
  • Wynagrodzenie pracowników podmiotów leczniczych w kontekście proponowanych zmian
  • Definicja pracownika wykonującego zawody medyczne a praktyka w podmiotach
  • Zasady podwyższenia wynagrodzenia - przykłady
  • Podwykonawstwo usług medycznych, w tym zakres dopuszczalnego podwykonawstwa - praktyka
  • Umowa o pracę a kontrakt, w tym klauzule najczęściej stosowane w kontraktach
  • Stanowisko organów i orzecznictwo sądowe przy łączeniu umowę o pracę i kontraktu w jednym podmiocie leczniczym
  • Czas pracy
  • Zakaz konkurencji dla pracowników ochrony zdrowia
  • Planowana kolejna nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Szkolenie objeło część wykładową i dyskusyjną.


Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie organizatora Hallmark Events.
Poleć znajomemu