x



"Z prawnikiem przy kawie" - Elektronizacja zamówień – przegląd orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej po roku obowiązywania przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych

19 listopada 2019r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Z prawnikiem przy kawie". Tematem spotkania była elektronizacja zamówień publicznych.
Od października 2018 roku, obowiązują przepisy dotyczące porozumiewania się w postępowaniu o zamówienie publiczne za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz składania niektórych istotnych dokumentów i oświadczeń, w tym przede wszystkim ofert, w formie elektronicznej. Rok obowiązywania tych regulacji przyniósł dość bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, które niejednokrotnie wywołało szeroką dyskusję na temat jego słuszności.

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie najciekawszych orzeczeń dotyczących elektronizacji zamówień, a także analiza ich tez zarówno pod kątem uczestnictwa w postępowaniach przez wykonawców jak i prowadzenia postępowań przez zamawiających. Dodatkowo, prowadząca spotkanie podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z elektronizacją zamówień.

Spotkanie poprowadziła Agata Piotrowska-Piątek, prawnik, L.L.M, biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych przy SO w Katowicach, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, posiadający doświadczenie zarówno w pracy z wykonawcami, jak i zamawiającymi. Wielokrotnie reprezentowała zarówno wykonawców, jak i zamawiających na rozprawach przez Krajową Izbą Odwoławczą.

Poleć znajomemu