x"Z prawnikiem przy kawie" - elektronizacja zamówień publicznych

16 marca 2018r. GFKK we współpracy z Lożą Katowicką Business Centre Club zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu „ Z prawnikiem przy kawie”.
Tematem spotkania była "Elektronizacja zamówień publicznych – wyzwanie dla zamawiających i wykonawców".

Od kwietnia 2018 roku zamawiający i wykonawcy będą zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu o zamówienie publiczne za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia JEDZ.  W pozostałym zakresie wymóg ten zacznie obowiązywać od 18 października br.
Spotkanie miało na celu:
  • przybliżenie przepisów dotyczących elektronizacji w zamówieniach publicznych,
  • wskazanie obowiązków zamawiającego jak i wykonawcy związanych z tym procesem,
  • określenie,rn w jakich przypadkach zamawiający może zrezygnować z elektronicznej formy komunikowania się z wykonawcami w postępowaniu,
  • jakie praktyczne problemy mogą się pojawić w związku z nowymi obowiązkami.
Spotkanie poprowadziła Agata Piotrowska-Piątek, prawnik, L.L.M, biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych przy SO w Katowicach.
Poleć znajomemu