x"Z prawnikiem przy kawie" - Nowe Prawo zamówień publicznych w zarysie.

17 lutego 2020r. GFKK poprowadziła kolejne spotkanie dla członków Business Centre Club z cyklu "Z prawnikiem przy kawie".

We wrześniu ubiegłego roku uchwalona została ustawa Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. i zastąpi obecnie obowiązującą ustawę regulującą kwestie związane z udzielaniem zamówień publicznych.

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie najistotniejszych zmian z zakresu nowo uchwalonej ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności zmiany dotyczące trybów postępowań, kwalifikacji podmiotowej i przedmiotowej wykonawców, środków ochrony prawnej, regulacji z zakresu umów, a także nowe regulacje wprowadzające pozasądowe rozstrzyganie sporów.

Spotkanie poprowadziła Agata Piotrowska-Piątek, prawnik, L.L.M, biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych przy SO w Katowicach, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, posiadający doświadczenie zarówno w pracy z wykonawcami, jak i zamawiającymi. Wielokrotnie reprezentowała zarówno wykonawców, jak i zamawiających na rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Poleć znajomemu